Monday, November 21, 2011

DOUBLE ROOM: Jenny Grönvall and Line Skywalker Karlström

DUBBELRUM

- Jenny Grönvall och Line S. Karlström
Gallery Kakelhallen, Mariehamn, Åland
Nov 20-26 2011

DUBBELRUM diskuterar och omförhandlar premisser för specifika kroppar i specifika rum och blir så också en förhandling av utrymmet som är relationen mellan konstnärerna Jenny Grönvall och Line Skywalker Karlström. Att göra saker i ett rum är att göra om på det rummet.


Hur påverkar rummet min möjlighet att vara en kropp i det? Begränsar? Frigör?

Fråga #1; Är min kropp mera som (…) än som rummet?

Fråga #2;
Situation/premiss #3;

Utställningen på Kakelhallen visar effekten av konstnärerna Jenny Grönvall och Line S Karlström dubbla och växelvisa närvaro; den i rummet, i tiden och den av varandra. Deras individuella konstnärskap opererar båda i spänningsfältet mellan kropp och rum - satta i relation till handlingsfrihet, identitet, genus och definitionsmakt. Deras konstnärskap har sedan en tid varit i dialog, men utställningen på Kakelhallen är Grönvall och Karlströms första gemensamma, offentliga arbete. I projektet sammanför de sina erfarenheter till en think tank, som visas offentligt: Grönvall utifrån frågeställningar hämtade från sitt senaste konstnärliga arbete Mr Meese und die lieden der herz # 3. Karlström utifrån strategin att tänka med kroppen, liksom i tidigare kombinerade performance/installations-verk.

Produced with kind support by the Swedish Arts Grants Committee and Nordic Culture Point.