Tuesday, December 13, 2011

(Leaving) NEST

  
(Leaving) NEST, 2011
Performance; duration 3 hours, and installation;
chicken coop, three white chicken, fabric, rope, feathers, flag pole, plastic flowers, roses, marker, theatre spots, artificial snow, microphone and PA, various material found in the space (sticks, cardboard, cigarette butts etc). A performance video produced as part of Double Room (2011) was screened throughout the performance.


Samtalekøkkenet#8
at Carlberg, Copenhagen, DK

Watch video documentation HERE

The project was sponsored by the Danish Arts Council Committee for Visual ArtsMonday, November 21, 2011

DOUBLE ROOM: Jenny Grönvall and Line Skywalker Karlström

DUBBELRUM

- Jenny Grönvall och Line S. Karlström
Gallery Kakelhallen, Mariehamn, Åland
Nov 20-26 2011

DUBBELRUM diskuterar och omförhandlar premisser för specifika kroppar i specifika rum och blir så också en förhandling av utrymmet som är relationen mellan konstnärerna Jenny Grönvall och Line Skywalker Karlström. Att göra saker i ett rum är att göra om på det rummet.


Hur påverkar rummet min möjlighet att vara en kropp i det? Begränsar? Frigör?

Fråga #1; Är min kropp mera som (…) än som rummet?

Fråga #2;
Situation/premiss #3;

Utställningen på Kakelhallen visar effekten av konstnärerna Jenny Grönvall och Line S Karlström dubbla och växelvisa närvaro; den i rummet, i tiden och den av varandra. Deras individuella konstnärskap opererar båda i spänningsfältet mellan kropp och rum - satta i relation till handlingsfrihet, identitet, genus och definitionsmakt. Deras konstnärskap har sedan en tid varit i dialog, men utställningen på Kakelhallen är Grönvall och Karlströms första gemensamma, offentliga arbete. I projektet sammanför de sina erfarenheter till en think tank, som visas offentligt: Grönvall utifrån frågeställningar hämtade från sitt senaste konstnärliga arbete Mr Meese und die lieden der herz # 3. Karlström utifrån strategin att tänka med kroppen, liksom i tidigare kombinerade performance/installations-verk.

Produced with kind support by the Swedish Arts Grants Committee and Nordic Culture Point.