Wednesday, June 20, 2018

Public Art Commission, Sketch Assignment for Karolinska University Hospital

Ritning av sjukhusbyggnad med grön markering på fasad för plats för gestaltning / Drawing of building with green marking on the facade for placement of artistic design

 

The Cultural Administration at Stockholm County Council have selected the following artist following artists for sketch assignments/
För skissuppdrag till psykiatriska vårdavdelningar, Nacka sjukhus har följande konstnärer utsetts:
  • Jakob Sjöstedt, Göteborg
  • Jonas Nobel, Stockholm
Following artist have been selected for sketch assignments/ För skissuppdrag gestaltning på fasad, Karolinska Universitetssjukhuset Solna har följande konstnärer utsetts:
  • Martina Hoogland Ivanow, Stockholm
  • Katarina Elvén, Stockholm
  • Line Skywalker Karlström, Berlin  
  •